Novum Network

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking wordt in de bouw steeds meer toegepast. Het biedt dan ook veel voordelen. De kennisoverdracht is directer, partijen met uiteenlopende belangen vinden verbinding, kosten worden beheersbaarder evenals de tijd.

De wereld van vandaag verandert in rap tempo. Er is behoefte aan een andere vorm van wonen. Traditionele bouwbedrijven kunnen hier niet adequaat op reageren. Zo worden nog steeds veel eengezinswoningen gebouwd,  terwijl er steeds meer alleenwonenden zijn.
Ketensamenwerking in de bouw is nodig om hier een goed antwoord op te geven. Alleen met verregaande samenwerking is een doeltreffende reactie mogelijk, kan er snel gebouwd worden en blijven de kosten beheersbaar.

Novum Network is meester in ketensamenwerking. Onze zienswijze op innovatie, heldere communicatie en volledige integratie van bouwprocessen, maakt ons een toekomstbestendige bouwpartner.

Ons DNA

Leefbaar. Levensvatbaar. Levensbelang. Deze drie kernbegrippen vormen het DNA van Novum Network. De welvaart stijgt. Erg plezierig maar het leidt ook tot uitputting van grondstoffen. Wij voelen ons verplicht om een zo efficiënt mogelijk bouwproces te ontwerpen en zo ons steentje bij te dragen. Daarom maken we bouwen duurzamer, flexibeler, sneller, toekomstbestendiger, persoonlijker en vooral transparanter.

Innovatie-gen

Om transparante, milieubewuste en kostenbesparende bouwprocessen te ontwerpen en realiseren maakt Novum Network gebruik van BIM (bouwinformatiemodellen). Hiermee kunnen we vooraf het hele bouwproces nauwgezet in kaart brengen en elke keuze doorrekenen. Uitgangspunt is steeds dat de klant centraal staat in het hele ontwerpproces. De beleving en gebruik van het gebouw – nu en in de toekomst – vormen de basis voor een waardeontwikkelend gebouw. Met hoge flexibiliteit en aanpasbaarheid, mogelijk dankzij nieuwe bouwtechnieken. Innovatie zit in onze genen.

Toekomstbestendig

De trendsettende koers die Novum Network heeft bepaald voor toekomstbestendig bouwen, komt tot uiting in onze werkwijze. Ketenintegratie is hierbij de sleutel tot succes. Novum Network maakt het transparant.

Novum Network: expert in bouw en huisvestingsvraagstukken.