Klant DNA

Duurzame huisvesting

Novum4Business heeft gezonde ambities. Wij spelen innovatief in op ontwikkelingen in de markt. Toekomstbestendige huisvesting, verantwoord omgaan met middelen, grondstoffen en milieu. Om dit te kunnen realiseren, is efficiënte ketensamenwerking nodig. Daarvoor gebruiken we BIM. Maar we willen meer.

We willen alles in kaart brengen wat met het bouwproject te maken heeft. Alles!! Klantwaarden, randvoorwaarden, technologie en marktsegmenten. Dat doen we in ons unieke Klant DNA model.

Klant DNA

Uitgangspunt in de aanpak van Novum4Business is klantpartnerschap. Klanten laten ervaren dat hun eisen en wensen optimaal worden behandeld. Binnen het Klant DNA model hebben we hiervoor 4 waarden en behoeften geformuleerd.

  • Gebruikswaarde: wat is – gelet op de indeling van het gebouw – de gebruikswaarde zodat optimale toegankelijkheid en prettig ergonomisch functioneren bereikt wordt.
  • Beleving: wat is de beleving, het goede gevoel en de positieve emotie bij de huisvesting.
  • Duurzaam: met welke toepassing van intelligente, duurzame technieken kunnen we het gebruikscomfort en rendement vergroten, nu en in de toekomst.
  • Toekomstbestendig: hoe zorgen we ervoor dat de aanpasbaarheid en de levensloopbestendigheid van het gebouw gewaarborgd wordt.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen met maximaal rendement is mogelijk met een optimaal gestroomlijnd proces. Binnen systems engineering noemen we dit het Klant DNA model. Hier zijn 4 randvoorwaarden voor opgesteld.

  • Klantpartnerschap: door persoonlijke betrokkenheid en open communicatie is er volop ruimte voor co-creatie.
  • Configuratie: vanuit een digitaal informatiemodel (BIM) wordt elk detail geanalyseerd, berekend en gepland.
  • (Keten)samenwerking: er wordt ‘lean’ gebouwd, maar er is ook plaats voor vernieuwende methodieken en producten.
  • Assemblage: elk bouwobject kan snel, binnen budget en met maximale klantwaarde worden gerealiseerd.

Door deze professionele werkwijze is het voor Novum4Business mogelijk om vooraf overeenkomsten af te sluiten op basis van resultaatverplichting.

Producttechnologie

Door voortschrijdende technologie en verschil in levensduur is het slim om aanpassingen in de tijd snel en voordelig te kunnen realiseren. Toekomstbestendige huisvesting realiseren wij binnen ons Klant DNA model met producttechnologische componenten; leefomgeving, structuur, omhulling, inrichting en interieur.

De inrichting heeft bijvoorbeeld een kortere levensduur dan de omhulling en kan eenvoudig aan veranderde wensen worden aangepast. Door gebruik te maken van intelligente, doorontwikkelde bouwsystemen kan de huisvesting ook in de tijd meegroeien met de behoefte van de klant. Ingewikkelde, tijdrovende aanpassingen worden op deze manier vermeden en onderhoud vergemakkelijkt. Zo vertalen we duurzaamheid in waarde- en toekomstbestendige huisvesting.

De processtappen

Wij volgen 8 stappen om met behulp van het Klant DNA model tot duurzame huisvesting te komen. Gestart wordt met Identificeren, het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de opdrachtgever, eventueel aangevuld met een marktonderzoek.
Tijdens Programmeren vertalen we deze behoeften naar een ruw gebouwconcept. Daarna wordt getoetst of de klantvraag in relatie tot kosten en opbrengsten van het vastgoed haalbaar is.
Bij Creëren wordt het concept verder verfijnd en gedetailleerd.
In de fase Modelleren bouwen we digitaal het concept technisch op en passen we “slimme” gemodelleerde oplossingen toe.
Vervolgens worden tijdens Conformeren de vergunningen en subsidies aangevraagd en definitieve overeenkomsten tussen alle betrokkenen opgesteld.
Realiseren doen we systematisch, goed georganiseerd en just in time.
Tijdens Exploiteren onderhouden en beheren we het gebouw met de overeengekomen rendementen als uitgangspunt.
Onder Wederkeren verstaan we dat de klant terugkomt voor onderhoud, verbouwing of verduurzaming.

Novum4Business contracteert met resultaatverplichting (DBFMO)

Novum4Business heeft jarenlange ervaring in het werken met het integrale concept voor duurzame huisvesting. Voor ons is het dan ook logisch om DBFMO-contracten met resultaatverplichting af te sluiten (DBFMO staat voor Design Build Finance Maintain Operate).

Door ons het hele bouwtraject te laten begeleiden, krijgt u de zekerheid van een toekomstbestendige huisvesting. Met een ontwerp (Design) dat aansluit bij de klantvraag en past in de omgeving. Snel en binnen budget duurzaam gebouwd en/of gerenoveerd (Build) met behulp van uitgekiende logistieke processen. Gefinancierd op basis van scherp gecalculeerde scenario’s en exploitatiemodellen (Finance). Onderhoud aan de hand van doortimmerde plannen door zorgvuldig geselecteerde partners (Maintain). En een dagelijkse exploitatie door ervaren, toonaangevende marktpartijen die garant staan voor kwaliteit en zekerheid (Operate).

Novum4Business verzekert

Met onze integrale aanpak optimaliseren wij de ontwikkeling en exploitatie van een project in alle facetten. Centraal staat een strikte bewaking en ondersteuning van het gehele proces. Systems engineering speelt daarin, met gebruikmaking van de meest geavanceerde digitale, visuele technieken en informatiemodellen, een onderscheidende rol. Elk project wordt bovendien voorafgegaan door een uitgebreide risicoanalyse. Zo worden bijvoorbeeld financieringslasten, huisvestingslasten, energielasten en onderhoudslasten nauwkeurig berekend, waardoor negatieve verrassingen later zijn uitgesloten. Ook brengen wij nauwkeurig de duurzaamheidprestaties in beeld. Op basis van integraal project- en procesmanagement realiseren wij samen met onze ketenpartners -onder kwaliteitslabel – nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsopdrachten met resultaatverplichting.

Novum4Business voor totaalvisie

Door onze integrale benadering zijn wij bij uitstek in staat om compleet nieuwe wijken te bouwen of te herinrichten. En het maakt niet uit of het gaat om bestaande of nieuwe woonwijken, in buitengebieden of binnenstedelijk. Van Novum4Business kunt u een totaalvisie verwachten, waarin Wonen vaak een centrale plaats inneemt maar ook onze brede ervaring in Leren, Werken, Zorgen en Recreëren wordt ingebracht. Daarbij spelen we vanzelfsprekend in op alle relevante maatschappelijke trends. We kennen het belang van goede voorzieningen in de wijk en weten die te realiseren, waarbij door onze aanpak multifunctionele complexen verrassend lage exploitatielasten en goede rendementen laten zien.

Novum4Business levert duurzame huisvesting in korte tijd

Novum4Business levert met Klant DNA een hoogwaardige nul-op-de-meter woning (EPC = 0). Door goede architectuur te combineren met slimme en duurzame oplossingen is de GPR score van een woning standaard tussen de 8 en 9. Uitgekiende en bewezen processen van ontwerp, engineering en assemblage dragen bij aan een reductie van de doorlooptijd tot 50%.

Bouwen met Novum4Business is uniek

Optimale samenwerking met vaste en lokale partners zorgt voor een duurzame aanpak. Niet alleen in de bouwkwaliteit, maar ook in het bouwproces. Bouwen met Novum4Business is uniek. Vrije indeelbaarheid zonder extra kosten maakt iedere woning achter de voordeur anders. De klant ervaart en beleeft de inzet van slimme 3D tools, hoogwaardige communicatieve oplossingen en bovenal een oprechte samenwerking van mensen die al jarenlang samenwerken volgens de spelregels van deze tijd.