Ontwerp

Ontwerp

Novum4Business is gespecialiseerd in het ontwerpen van woningen en utiliteitsgebouwen. Wij werken samen met de beste architectenbureaus en kunnen u daarom in het volledige ontwerptraject adviseren. De kracht van de architect samen met onze uitgebreide kennis op gebied van kosten, bouwmethodiek, duurzaamheid en projectmanagement maakt het mogelijk om een uniek ontwerp te maken. Hierin staan uw wensen, gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde centraal.

Met onze integrale kennis van bouwen en expertise in ontwerpen, realiseren wij voor u de massastudie, schetsontwerp, het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp en uitvoeringsontwerp.

Massastudie / QuickScan

Door het uitvoeren van een massastudie bieden wij u meer inzicht in de functionele mogelijkheden van de gewenste (ver)nieuwbouw. Ook geeft de massastudie een beeld van de ruimtelijke en visuele gevolgen voor een locatie.

Tijdens de ontwerpfase voeren wij een quickscan uit om onderzoek te doen naar maatregelen waarmee aan het beoogde niveau van het Bouwbesluit kan worden voldaan. De Quick Scan resulteert in een advies met aandachtspunten en oplossingsmogelijkheden, waarmee tot een goed definitief ontwerp gekomen kan worden.

Schets ontwerp

Eventueel wordt op basis van de eerste ideeën over de opdracht een schets ontwerp gemaakt die als beginpunt zal dienen van het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp zal uiteraard voldoen aan het programma van eisen van de opdrachtgever, het budget en de locatie en wordt als principeverzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente gaat het plan toetsen aan het bestemmingsplan en de welstandscommissie geeft advies. Novum4Business zal dit traject begeleiden.

Voorlopig ontwerp of Voor ontwerp

Het ontwerp wordt in het 3D BIM model uitgewerkt en vanuit het 3D BIM model wordt het Voorlopig Ontwerp gegenereerd. Na goedkeuring van het Voorlopig Ontwerp worden alle keuzes die van invloed zijn voor het Definitief Ontwerp vastgelegd.

Definitief ontwerp

Alle gemaakte keuzes worden uitgewerkt in het 3D BIM model. Wanneer alle wijzigingen en aanvullingen zijn besproken en in het ontwerp zijn verwerkt, wordt het definitief ontwerp uitgewerkt.