Massa studie/quick scan

Massastudie / QuickScan

Door het uitvoeren van een massastudie bieden wij u meer inzicht in de functionele mogelijkheden van de gewenste (ver)nieuwbouw. Ook geeft de massastudie een beeld van de ruimtelijke en visuele gevolgen voor een locatie.

Tijdens de ontwerpfase voeren wij een quickscan uit om onderzoek te doen naar maatregelen waarmee aan het beoogde niveau van het Bouwbesluit kan worden voldaan. De Quick Scan resulteert in een advies met aandachtspunten en oplossingsmogelijkheden, waarmee tot een goed definitief ontwerp gekomen kan worden.