Schets ontwerp (SO)

Schets ontwerp

Eventueel wordt op basis van de eerste ideeën over de opdracht een schets ontwerp gemaakt die als beginpunt zal dienen van het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp zal uiteraard voldoen aan het programma van eisen van de opdrachtgever, het budget en de locatie en wordt als principeverzoek ingediend bij de gemeente. De gemeente gaat het plan toetsen aan het bestemmingsplan en de welstandscommissie geeft advies. Novum4Business zal dit traject begeleiden.