Voorlopig ontwerp (VO)

Voorlopig ontwerp of Voor ontwerp

Het ontwerp wordt in het 3D BIM model uitgewerkt en vanuit het 3D BIM model wordt het Voorlopig Ontwerp gegenereerd. Na goedkeuring van het Voorlopig Ontwerp worden alle keuzes die van invloed zijn voor het Definitief Ontwerp vastgelegd.