Realisatie

Realiseren

Nadat de bouwvergunning is verleend en de termijn van 6 weken is verstreken – want dan is de bouwvergunning niet meer herroepbaar – zal van start gegaan worden met de realisatie van de woning.

Tijdens de bouw coördineren wij alle werkzaamheden en worden werkzaamheden overgedragen aan de volgende partij na goedkeuring van de vorige leveranties. Tussentijdse kwaliteitscontroles en inspecties worden uitgevoerd. Door per leverantie op te leveren kunnen onvolkomenheden direct hersteld worden door de betreffende leverancier en kan naderhand geen discussie ontstaan.

De woning wordt door ons opgeleverd en nogmaals gecontroleerd op de geleverde kwaliteit.
Eventuele onvolkomenheden worden vastgelegd in een Proces verbaal van Oplevering.
Binnen twee weken dienen alle partijen de eventuele opleverpunten te hebben verholpen en daarna wordt de sleutel van de woning aan de nieuwe bewoner overgedragen.