Novum4Partners

Onze netwerkpartners

Dit is het netwerk van de professionals die ieder hun eigen expertise inbrengen. Architecten, aannemers, constructeurs en toeleveranciers maken onderdeel hiervan uit. Soms zijn onze partners onze opdrachtgevers, soms geven wij aan hén een opdracht. Wij geloven dan ook in het wederkerigheidsprincipe. Als je een ander iets gunt, krijg je daar zelf ook iets voor terug. Binnen ons netwerk werken we vaak in wisselende samenstellingen. De criteria die we bij de selectie van onze netwerkpartners hanteren, is dat men over deskundigheid en vakmanschap beschikt, kwaliteit en duurzaamheid voorop stelt, kennis wil delen en een echt teamspeler is.

Doordat wij als Novum Network geloven in Innovatief partnerschap, waarbij we door het out of the box denken de maximale resultaatsgarantie kunnen geven, zien wij ons binnen ons network als de ketenregisseur van de bouw. Of u nu aan de zijde van de opdrachtgever acteert of aan de zijde van de opdrachtnemer, in beide situaties kunt u maximaal van deze kwaliteit van Novum Network gebruik maken. Wij hebben ervaring in het werken voor beide partijen.

Novum Network: dé ketenregisseur in de bouw.