Uitbreiding studentenhuisvesting Muntweg

Opstellen van een projectkwaliteitsplan ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit tijdens de uitvoering.
Opdrachtgever: De Variabele

Terug naar overzicht